Schola dziecięca Kapela Samuela

Jest to schola dziecięca, której celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych uczestników oraz oprawa muzyczna nabożeństw, rekolekcji i mszy świętych z udziałem dzieci. Do zespołu dołączyć może każdy w wieku przedszkolnym i szkolnym. Próby odbywają się raz w tygodniu na salkach parafialnych. Na zajęcia zapraszamy w każdy czwartek na godzinę 16:00. Scholę tworzą dzieci, które lubią śpiewać dla innych i na chwałę Bożą, bo „Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”.